قهرمانی مسافت ۴۰۰ کیلومتر

وحید اردونی   ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۴

مقام اول: رضا خمبر
مقام دوم: وحید اردونی
مقام سوم: میلاد ارجمند بزرگ